Σκοπός του εργαστηριού είναι η τεχνική υποστήριξη του διδακτικού έργου του τμήματος. Προσφέρει στους σπουδαστές εκπαίδευση σε τεχνικές κατασκευής προπλασμάτων με τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους καθώς και εκπαίδευση στον χειρισμό του εξοπλισμού.

loading...
Setmore Logo Scheduling by Setmore